ROOS Kroměříž

činnost ve stavebnictví

Odborné praxe pro mladé

Odborné praxe pro mladé

do 30 let ve Zlínském kraji

 

Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

 

„Podporujeme Vaši budoucnost“

www.esfcr.cz

Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji

1. selský pivovárek v Kroměříži dokončen

Budova 1. selského pivovárku, byť nová a moderní, evokuje pivovarnické prostředí tradiční. Schodiště je umístěno do „komína”, přičemž základním prvkem je cihla. Přes svou účelnost je tak naše sídlo, i za přispění řady neobvyklých řešení, pozoruhodnou stavbou, kterou snad budou zákazníci rádi navštěvovat i přesto, že stojí na konci města.

www.selsky-pivovarek.cz

1. selský pivovárek v Kroměříži1. selský pivovárek v Kroměříži1. selský pivovárek v Kroměříži