činnost ve stavebnictví

1. selský pivovárek v Kroměříži

1. selský pivovárek v Kroměříži

Objekt se nachází v areálu statku Nový Dvůr, Havlíčkova ulice v Kroměříži.

Termín dokončení 30. 9. 2013